Veelbelovende start voor InstallData

03/05/2018

Eerste fabrikanten live met product- en handelsdata op InstallData!

Novellini en VSH hebben als eerste fabrikanten uit de sanitair- en verwarmingstechnieken sector, hun productcatalogus beschikbaar gesteld via InstallData.be. De gloednieuwe database voor product- en handelsgegevens is in april 2018 van start gegaan. InstallData is opgericht door FESAH, de Belgische beroepsfederatie van de groothandel in sanitair en verwarming, volgens het Nederlandse initiatief 2BA. De bedoeling van deze datapool is om aan een behoefte van de sector te voorzien, door het uniform uitwisselen van data tussen fabrikanten, invoerders en groothandelaars mogelijk te maken.

De vraag naar actuele en complete product - en artikeldata groeit. Elektronische communicatie tussen bedrijven is niet meer weg te denken. Om de sector te voorzien in deze behoefte was één datapool nodig waar fabrikanten data aan kunnen leveren en groothandels data vandaan kunnen halen.

InstallData is dé neutrale datapool van  product- en handelsgegevens in de sanitair en verwarming sector. Producenten, importeurs, groothandels kunnen terecht bij InstallData om informatie met de centrale database uit te wisselen. Alle productkenmerken worden vastgelegd conform het ETIM-classificatiemodel model.  De data wordt uitgewisseld conform de standaarden van het internationale BMEcat 2005 met ETIM Guidelines onder beheer van ETIM International of de communicatie standaard van Ketenstandaard Bouw en Installatie (uit Nederland).

Afnemers van data kunnen deze uniforme bestanden inlezen in hun (ERP) software. De groothandel gebruikt de data voor publicatie op de eigen website en ter verrijking van hun eigen catalogi. Voor fabrikanten en importeurs fungeert InstallData als één centraal punt waar product- en handelsgegevens worden verzameld, gevalideerd en gedistribueerd. In veel gevallen is het compleet hebben van product- en handelsgegevens volgens de ETIM standaard bepalend voor opname en handhaving van fabrikantsproducten bij de groothandel.

Begin februari 2018 zijn er ruim 45 fabrikanten in de verwarming en sanitair sector toegetreden tot InstallData. In maart en april organiseerde FESAH in zijn lokalen te Zaventem twee informatieve sessies waarbij de fabrikanten technische voorlichting kregen over wat er komt kijken bij datadistributie via een datapool als InstallData. Hierbij werd ook aangegeven dat bij gestructureerd beheren en exploiteren van data PIM software (Product Information Management) onontbeerlijk is. Na de presentatie kregen de deelnemers de gelegenheid om zich te oriënteren op diverse softwarepakketten van PIM partners waaronder; Syncforce, Compano, Guideline, Guidance, ProPlanet en Dutch Data Masters.

Kortom, een veelbelovende start voor InstallData. Is dit een eerste stap voor de gehele installatiebranche?

 

Bedrijven die nog geen lid zijn kunnen steeds vrijblijvend contact opnemen met:

Bruno Van der Stappen, Project Manager FESAH  

b.vanderstappen.@fesah.be  

+32 2 720 40 80  

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies