STAP 4: TOEKENNEN ETIM PRODUCTKLASSEN

 
Om data tijdens alle stappen van het bedrijfsproces in te kunnen zetten, is classificatie van de technische productspecificaties noodzakelijk. Stap vier is de eerste stap van de ETIM Classificatie. Tijdens deze stap wordt het product ingedeeld in de productklasse (middels EC-code) waartoe het behoort. Producten welke van een productklasse zijn voorzien kunnen al op hoofdlijnen worden verbonden met installatiedelen en calculatie tijdnormen. Tevens vormt de productklasse een toegang voor zoekstructuren in (elektronische) catalogi.
 
Productklasse
Een productklasse is de standaard beschrijving van een groep producten die fysiek en/of functioneel overeenkomen en derhalve met een zelfde verzameling aan kenmerken en grenswaarden kunnen worden beschreven. ETIM is fabrikantneutraal, dat wil zeggen dat in de classificatie geen merk specifieke termen en/of omschrijvingen zijn opgenomen en toegestaan.
 
De productklasse geeft men aan door middel van de internationale EC-code (voorheen UBIM code). Er zijn verschillende methoden om de juiste productklasse te achterhalen waaronder:
 
Synoniemen
Naast technische kenmerken (Stap 5) per productklasse is een productklasse gekoppeld aan synoniemen zodat een zoekstructuur volgens de ETIM Classificatie meer hits oplevert en uw producten dus eerder en beter gevonden worden.
 
Internationaal
ETIM staat voor Europees Technisch Informatie Model welke internationaal wordt toegepast. Gezien de classificatie op een internationaal toepasbare codering is gebaseerd kan de classificatie (en dus ook de gevulde technische kenmerken) eenvoudig ingezet worden met meerdere talen. Voor de beschikbare taalversies verwijzen wij naar de ETIM Classification Management Tool.
 
Softwarepartners
InstallData heeft met een aantal toonaangevende softwarehuizen een partnerschap gesloten omtrent ETIM classificatie. Uitgangspunt van dit partnerschap is samen actief zorgdragen dat koppelingen en dataleveringen technisch maximaal zullen worden ondersteund. Denk daarbij aan ontwikkelingen op het gebied van communicatiestandaarden, functionaliteit en import- en exportmogelijkheden.
 
Meer informatie over ETIM:
 
Verklaring over cookies