Productdetails

Na het klikken op een productregel worden de productdetails weergegeven. Dit overzicht bestaat uit meerdere tabbladen, welke afhankelijk zijn van de rechten van de gebruiker.

Tabblad Leveranciers
Het tabblad leveranciers geeft het overzicht van de leveranciers van het product. Standaard wordt de brutoprijsinformatie getoond, indien er gebruik wordt gemaakt van de Online Conditie Server en er zijn condities voor desbetreffende handelsrecords ingelezen, dan kan er ook nettoprijsinformatie worden getoond.

De kolom "Overnemen" biedt de mogelijkheid om artikelen over te nemen naar de persoonlijke selectielijst. Indien er een "externe koppeling/interface" is ingesteld, is het ook mogelijk om het artikel direct over te nemen naar een softwarepakket. Bij het overnemen is het ook mogelijk het aantal artikelen in te stellen.

Tabblad Kenmerken
Het tabblad kenmerken bevat de door de fabrikant opgegeven ETIM productkenmerken, eventueel ETIM MC kenmerken of overige kenmerken van het desbtreffende product.

Tabblad Bijlagen
Het tabblad bijlagen toont de door de fabrikant opgegeven bijlagen, ook wel digital assets genoemd. 

Onder digital assets worden bestanden verstaan zoals:

- Fotomateriaal (incl. metadata, zoals resolutie, aantal pixels, afmetingen, 3D views)
- Filmmateriaal (incl. metadata, zoals resolutie, aantal pixels, afmetingen, 3D views)
- Technische documenten, zoals tekeningen, schema’s, specificaties
- CAD- / 3D-objecten en symbolen
- Gebruikershandleidingen en verwerkingsinstructies
- Animaties, schema’s en tekeningen
- Geluidfragmenten
- Certificaten
- Overige documenten, waaronder e-mails, presentaties etc.

Tabblad Verwant
Het tabblad verwant bevat eventuele productreferenties en/of -relaties.

Feedback

Elke product- en artikeldetailkaart binnen Unifeed bevat feedback buttons. Met deze functie kunt u vragen en/of opmerkingen via een ticketsysteem inzetten naar de dataverantwoordelijke van desbetreffende dataleverancier. Dit kunnen onderwerpen als onjuiste GTIN’S, incorrecte productverwijzingen of (onjuiste) classificatie zijn maar ook vragen omtrent handelsgegevens zoals omschrijving prijsinformatie, bestelgegevens of logistieke informatie.

Feedback van data-afnemers spelen een zeer belangrijke rol in het verbeteren van de data. Met uw feedback stelt u de dataverantwoordelijke in staat om direct actie te ondernemen en de data naar een hoger niveau te brengen!

Verklaring over cookies