IN ZES STAPPEN NAAR KWALITEIT

InstallData beheert de neutrale datadienst (datapool) voor het gecontroleerd en geautomatiseerd uitwisselen van elektronische artikelengegevens tussen leverancier en afnemer op basis van ETIM standaards. De doelstelling hierbij is: "het beheren en distribueren van product- en artikeldata van hoge kwaliteit voor diverse marktsegmenten zoals de installatiebranche, bouw en maritieme sector.

Datakwaliteit ‚Äč

- Standaardisatie
- Consistentie
- Compleetheid
- Volledigheid
- Actualiteit

Door de diverse toepassingsmogelijkheden loopt de term 'datakwaliteit' ver uiteen. Installateurs die data gebruiken als basis voor het logistieke proces (order, orderverwerking en facturering) stellen andere kwaliteitseisen aan data dan installateurs die het bestand gebruiken voor ontwerp en technische berekeningen. Daarentegen stellen groothandels die de data inzetten voor het maken van (elektronische) catalogi wéér andere kwaliteitseisen.

Om datakwaliteit te waarborgen zijn er diverse controles mogelijk op product- en handelsgegevens:

validatie op basis van gebruik van valide berichten
validatie op inhoudelijke velden zoals bijvoorbeeld GTIN
validatie op basis van historie (zowel automatisch als handmatig)
validatie op basis 3D gedefineerde objecten (ETIM-MC/UOB)

Gemeenschappelijk

InstallData wil graag aan de verschillende kwaliteitseisen voldoen, dit kan alleen wanneer producenten en leveranciers hun data binnen een gemeenschappelijke visie aanleveren. Daar komt bij dat alle partijen niet even ver zijn in het proces van elektronische distributie van hun product- of artikelgegevens. Met het stappenplan als leidraad voor de levering van product- en handelsgegevens komt InstallData aan alle partijen tegemoet.

Verantwoordelijk

De dataleverancier is de bron en daarmee te allen tijde verantwoordelijk voor haar data welke gedistribueerd wordt via de InstallData datapool. De informatie van producten neemt een belangrijke plaats in binnen de bedrijfsprocessen en vereist daarom de nodige aandacht.
De data-afnemer is daarentegen verantwoordelijk voor het onderhoud en actualiteit binnen zijn systeem en het juist inzetten van de ontvangen data.

Aanleverroute

Om product- en/of handelsdata te publiceren zijn diverse routes mogelijk. In het kort ziet het aanleverproces er als volgt uit:

Aanleveren product- en/of artikelgegevens
Controle gegevens via verwerkingsrapportage
Vrijgeven/afkeuren verwerking voor online publicatie

Naar Stap 1: Communicatiestandaard bepalen

 

Verklaring over cookies