STAP 6: VULLEN ETIM MC KENMERKEN

ETIM-MC oftewel ETIM Modeling Classes (voorheen ETIM-RT) is, net als de basis ETIM Classificatie, een open standaard beschikbaar gesteld door Ketenstandaard Bouw en Installatie.
 
Een product voorzien van ETIM-MC kenmerkwaarden biedt de mogelijkheid om, in combinatatie met een 3D-object uit de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB), een fabrikant specifiek 3D-object te generereren. Een cruciale stap voor het Bouw Informatie Model (BIM).
 
Wanneer een productklasse (EC-code), waarbinnen het desbetreffende product valt, is gekoppeld aan één of meerdere modelling klasses (MC-code) dan kunnen reken- en tekenparameters worden vastgesteld en gecommuniceerd worden via InstallData.
 
Op basis van de bijbehorende maatschets (beschikbaar via de Classification Management Tool) kunnen de specifieke parameters worden bepaald. Er wordt onderscheid gemaakt tussen alfanumerieke-, numerieke- en logische kenmerken. Bij alfanumerieke kenmerken is er de keuze uit een vaste rij mogelijke waarden (bijvoorbeeld binnendiameter = 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" enz.). Numerieke kenmerken vragen naar een getalswaarde met een bepaalde eenheid, zoals lengte = ..mm (m.u.v. radiale waarden). Een logisch kenmerk geeft alleen de keuze tot ja of nee. Daarnaast is er de mogelijkheid om de specifieke poortaanduiding aan te geven.
 
Gezien de complexiteit van de data adviseren wij met klem om voor het beheren van deze data PIM-software in te zetten. ETIM-MC kenmerken kunnen alleen met het INSBOU bestandsformaat bij InstallData aangeleverd worden. Raadpleeg onze PIM softwarepartners voor meer informatie.
 
Onderstaand een voorbeeld van een product voorzien van reken- en tekenparameters (ETIM-MC), klik hier voor het productmodel binnen de ETIM Classification Management Tool (CMT).
 
Uitgebreide toelichting:
 
Het project ETIM MC en UOB wordt branchebreed gedragen:
ETIM-MC
- Ketenstandaard Bouw en Installatie draagt zorg voor onderhoud en beheer van ETIM-MC
- De PIM-partners rollen ETIM-MC uit bij fabrikanten
- De fabrikanten vullen de gewenste MC parameters
- InstallData draagt zorg voor een basale validatie en distributie van de parameters
 
Verklaring over cookies