Stap 5: Vullen technische ETIM kenmerken

Stap 5 is de volgende stap van ETIM Classificatie; de technische kenmerkwaarden. Wanneer de technische kenmerken conform de classificatie zijn ingevuld, kan de data door groothandels ingezet worden als basis voor zoeksystemen, webshops, catalogus en andere commerciële uitingen. Daarnaast kan uw data optimaal benut worden binnen alle bedrijfsprocessen van het installatiebedrijf zoals ontwerp, calculatie, inkoop en administratie.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen alfanumerieke-, numerieke-, range- en logische kenmerken. Bij alfa-numerieke kenmerken is er keuze uit vastgestelde mogelijke waarden zoals onder meer kleur, uitvoering, materiaal. Numerieke- en range kenmerken vragen naar een getalswaarde (of range) met een bepaalde eenheid, zoals lengte = .. mm. Een logisch kenmerk heeft alleen de keuze ja/nee.

Reden geen kenmerkwaarde (Reason no Value)
Aangezien er binnen de branche gestreefd wordt naar volledig gevulde ETIM Classificatie (voor zowel productklassen als kenmerken) kan er een reden worden opgegeven indien een gevraagde waarde ontbreekt (MV), niet van toepassing (NA) of onbekend (UN) is. Dit wordt reden geen kenmerkwaarde (ReasonNoValue) genoemd.

PIM Software
Het kan zijn dat uw producten (nog) niet zijn geclassificeerd volgens de ETIM classificatie. Indien u gebruik maakt van software welke geen functionaliteit biedt op het gebied van (ETIM) classificatie dan adviseren wij u zich te oriënteren op onze PIM softwarepartners.

Onderstaand een voorbeeld van een compleet geclassificeerd product, klik hier voor het productmodel binnen de ETIM Classification Management Tool (CMT).

Naar stap 6: ETIM MC kenmerkwaarden

Verklaring over cookies