Overzicht databehoefte 2019

Behoefte aan kwalitatief hoge product- en handelsdata wordt alsmaar groter. De verschillende partijen hebben verschillende databehoeften. Onderstaande matrix geeft de gemiddelde behoefte weer; behoefte van uw klanten!

De matrix is bestandsformaat onafhankelijk opgesteld. Niet alle bestandsformaten ondersteunen de gewenste databehoefte van uw afnemers. In de laatste kolom is aangeven welk(e) formaat(versie) het dataveld ondersteund.

Het wordt dan ook sterk aanbevolen om data aan te leveren volgens de meest recente versie van het gekozen dataformaat SALES005 of BMEcat 2005 ETIM Guideline V4.0 (gevalideerd!).

Downloads

[PDF]          Overzicht Databehoefte 2019 V1.01 - 20190521

Verklaring over cookies