Databehoefte van uw afnemers

De behoefte aan kwalitatief hoge product- en handelsdata wordt alsmaar groter. De verschillende partijen hebben verschillende databehoeften.

Onderstaande matrix geeft de gemiddelde behoefte weer. Oftewel: behoefte van uw klanten! De matrix is bestandsformaat onafhankelijk opgesteld. Niet alle bestandsformaten ondersteunen de gewenste databehoefte van uw afnemers. In de laatste kolom is aangeven welk(e) formaat(versie) het dataveld ondersteunt. Het wordt dan ook sterk aanbevolen om data aan te leveren volgens de meest recente versie van het gekozen dataformaat DICO (SALES005) of BMEcat 2005 ETIM Guideline (gevalideerd!).

Downloads

PDF Overzicht Databehoefte NL

PDF Overview Data Requirements ENG

Verklaring over cookies