Archief bestand maken

Een te verwerken dataset dient te allen tijde aangeleverd te worden als gecomprimeerd bestand, ook wel archief of ZIP bestand genoemd. Wanneer datasets volgens de XML formaten BMEcat 2005 ETIM V4.0DICO (SALES en INSBOU) worden aangeboden dan dienen deze bestanden valide te zijn.

Bestanden archiveren met Windows

Over het algemeen bevat het Windows besturingssysteem de mogelijkheid om meerdere bestanden te comprimeren (in te pakken) als ZIP bestand. Daarnaast zijn er ook alternatieve tools als 7ZIP en PKZip beschikbaar. De extensie van een gecomprimeerd bestand is .zip, .gz of 7z.

Bestanden archiveren met UNIX

Bij veel UNIX gebaseerde besturingssystemen wordt gebruik gemaakt van GZIP. Het GZIP protocol heeft als eigenschap dat daar maar één bestand tegelijk mee ingepakt kan zijn. Met TAR kunnen meerdere bestanden tot één bestand gearchiveerd worden. 2BA ondersteunt alleen bestanden, al is het maar één bestand, die eerst met TAR gearchiveerd zijn en vervolgens met GZIP ingepakt zijn. Hierbij zijn de twee gebruikelijke extensies toegestaan: .tar.gz en .tar.gzip. Een tweede restrictie is dat padnamen niet meegenomen mogen worden in het TAR archief.

Mogelijkheden
  1. Geautomatiseerd via SFTP (datasets groter dan 2GB)
  2. Geautomatiseerd via DeliveryUpload API (datasets tot 2GB)
  3. Handmatig via de MY beheeromgeving (datasets tot 2GB)

 

Verklaring over cookies