Productreferenties en -relaties

Productreferenties en/of -relaties zijn één van de eerste behoeften die ontstaan in de vorm van crossselling. Met deze functionaliteit heeft u de mogelijkheid om uw afnemers te informeren met 'verwante' producten. Voorkom daarbij wel dat er wildgroei ontstaat in relaties, overleg met de afdeling marketing welke relaties relevant zijn voor uw producten. Wanneer een product uitgefaseerd wordt dienen ook de referenties bijgewerkt te worden.

Er zijn drie typen relaties:

- Product aan product (P-P)
- Product aan artikel (P-A)
- Artikel aan artikel (A-A)

Productrelaties worden in Unifeed onder op productniveau op de tab [Verwant] weergegeven.

Koppeling op artikelniveau worden niet getoond binnen Unifeed maar worden wel geleverd met (bulk)data. Indien het softwarepakket waarin de data wordt ingelezen deze functionaliteit ondersteunt dan kunnen referenties geraadpleegd worden.

Productrelaties kunnen worden aangeleverd volgens het uitwisselformaat Koppeltabel.

Veel gebruikte referentietypes:

Belongs to
Voorbeeld: toiletbril -X- hoort bij toilet -X-.

Fits to
Voorbeeld: toiletbril -X- past technisch op toilet -X-.

Contains
Wanneer een groothandel een samenstelling maakt van producten dient zij feitelijk een eigen productrecord aan te maken.

Comparable
Voorbeeld: ketel -X- is vergelijkbaar met ketel -Y-. De ketels worden niet perse door dezelfde producent geleverd.

Verklaring over cookies