STAP 2: HANDELSINFORMATIE AANLEVEREN

In de tweede stap draait het om de handelsgegevens van artikelen. Een artikel is een beschrijving van een object welke besteld kan worden middels het artikelnummer (bestelnummer) of barcode. Met handelsgegevens wordt de informatie bedoeld die relevant zijn voor het bestel- en leveringsproces.
 
De technische gegevens zijn opgeslagen bij het product (Stap 3) waaraan het artikel is gekoppeld. Er kunnen meerdere artikelen van verschillende leveranciers aan een product gekoppeld zijn. De fabrikant is verantwoordelijk voor de aanwezigheid cq. juistheid van de productgegevens en het gekoppelde artikel welke zijn afnemers informeert.
 
De verwijzing naar het product kan op twee manieren tot stand gebracht worden;
- op basis van (unieke) GTIN/EAN
- op basis van GLN + Productcode
Het uitgangspunt van InstallData is dat er een 100% koppeling tussen product- en handelsrecords plaats vindt.
 
De basisinformatie van een artikel bestaat uit:
 
1. Artikelidentificatie (bestelnummer / barcode (GTIN / EAN) en omschrijving)
2. Bestelinformatie (o.a. minimum afname, kortingsgroep)
3. Prijsinformatie (o.a. brutoprijs, omrekenfactor, prijseenheid, prijsinformatie met ingangsdatum in de toekomst)
4. Logistieke informatie (o.a bruto verpakkingsafmetingen en gewicht)
5. Artikel/productverwijzing (GTIN en/of GLN + productcode)
6. Commerciële informatie (deeplink)
 
Prijsinformatie met ingangsdatum in de toekomst
Om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt willen groothandelaren en installateurs twee maanden voor ingangsdatum beschikken over nieuwe prijsinformatie. InstallData biedt de mogelijkheid om per artikel één of meerdere prijsrecords 'klaar te zetten' en beschikbaar te stellen voor data-afnemers.
 
Realtime voorraad- en nettoprijzen
Indien uw organisatie een voorraad en/of nettoprijs Webservice heeft, of voornemens is deze te gaan ontwikkelen, dan kunnen deze Webservices gekoppeld worden aan de Online Conditie Server. Door middel van deze koppeling kunnen uw afnemers beschikken over realtime voorraad- en/of de eigen nettoprijsinformatie (eventueel via authenticatie) van uw artikelen binnen Unifeed of de eigen ERP software.
 
Mogelijke opties ten behoeve van de voorraad Webservice:
Voorraad beschikbaar ja/nee; dit wordt aangeduid door middel van een vink of kruis.
Het aantal op voorraad; dit wordt aangeduid met het specifieke aantal op voorraad.
 
Neem contact op via info@installdata.be voor meer informatie over de mogelijkheden.
 
Global Trade Item Number (GTIN)
Het GTIN (voorheen EAN) wordt gebruikt voor de wereldwijd eenduidige identificatie van handelseenheden. Er zijn vier GTIN nummeringstructuren beschikbaar voor de identificatie van handelseenheden: GTIN-14, GTIN-13, GTIN-12 en GTIN-8. Het GTIN wordt opgeslagen, rechts uitgelijnd eventueel aangevuld met voorloopnullen in een veld van 14 cijfers. De keuze van de nummeringstructuur hangt af van de goederen en de toepassing van de gebruiker. Het GTIN is een uniek nummer en wordt uitgegeven en beheert door de internationale organisatie GS1.
 
Indien uw organisatie nog niet over GTIN nummers beschikt raden wij u sterk aan dit te overwegen. Het GTIN is immers dé unieke identificatie van uw product.
 
Meer informatie over GS1:
 
Verklaring over cookies