PAB 2

De elektronische uitwisseling en distributie van gegevens is niet meer weg te denken. Zodra men echter buiten het "eigen" systeem gaat ontbreekt het aan uniformiteit waardoor er nog steeds grote inspanningen nodig zijn om de gegevens correct en gebruiksgereed uit te wisselen. Dit heeft er toe geleid dat Ketenstandaard Bouw en Installatie, in overleg met de participerende bedrijven, een aantal jaar geleden is over gegaan tot vaststelling van een aantal regels en afspraken voor uniform gebruik, genaamd: ASCII* Productgegevens & Artikel (PAB). De meest actuele versie is PAB 2.03 en wordt niet meer doorontwikkeld** maar is nog steeds één van de meest gebruikte uniforme uitwisselformaten in de branche.
 
Uitgebreide toelichting en indeling bestandsformaat:
 
 
* ETIM gebruikt de term "ASCII" voor de formaten GABI, PAB 1 en PAB 2. In de praktijk wordt er echter uitgewisseld volgens het ANSI / Latin-1 (officieel: ISO/IEC 8859-1) tekenset. Dit is bij uitwisseling met InstallData essentieel. Voor meer informatie: WikipediA ISO 8859-1
 
** Met de uniforme beschrijving van de ASCII berichten binnen de installatiebranche, heeft de Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie besloten de doorontwikkeling stil te zetten. Uitgangspunt voor datacommunicatie binnen de installatiebranche is de functionele indeling die, samen met GS1 Nederland, in de GS1 invoeringsconventie voor de installatiebranche staat opgenomen. De daarop gebaseerde berichten in zijn de branchestandaarden waarop doorontwikkeling door de Ketenstandaard zal plaatsvinden.
Verklaring over cookies