Selectielijst

Het detailvenster biedt de mogelijkheid om artikelen in een selectielijst op te nemen. In deze selectielijst wordt de prijs per artikel weergegeven en indien er conditieservices actief zijn treft u ook de nettoprijs aan. De selectielijst is te raadplegen via het menu linksboven het biedt ook de mogelijkheid om eventueel artikelen te verwijderen van de lijst.

Neem contact op met uw softwareleverancier om te vragen naar de mogelijkheden.

Raadpleeg voor de technische implementatie onderstaande informatie:

Indien u bij Instellingen een Interfacetype heeft aangegeven, dan is het mogelijk via deze interface de selectie over te nemen. Dit kan bijvoorbeeld via een Webservice naar ERP software waarna de gebruiker verder kan calculeren in zijn eigen software omgeving. Het is ook mogelijk om vanuit ERP software een extra selectielijst aan te maken welke na gebruik  kan worden teruggelezen in het ERP pakket.

Neem voor meer informatie voor het overhalen van selectielijsten contact op met support@installdata.be.

Verklaring over cookies