AttachmentIndex

Voor een optimale productpositionering is visuele ondersteuning in combinatie met aanvullende informatie minstens zo belangrijk. Producten kunnen daarom verrijkt worden met bijlagen, ook digital assets genoemd.
 
Digital assets worden voornamelijk ingezet door de groothandel ter ondersteuning van productinformatie op internet, (online) catalogi maar ook (print)uitingen zoals leaflets, nieuwsbrieven en flyers. Daarnaast zijn bijlagen beschikbaar voor de afnemer. Uitgangspunt is dat een product minimaal wordt voorzien van een (vrij gesneden) afbeelding bij voorkeur in hoge resolutie. Raadpleeg de beschrijving bestandsformaat AttachmentIndex voor de gewenste minimale specificaties.
 
Onder digital assets worden bijlagen verstaan zoals:
 
- Fotomateriaal (incl. metadata, zoals resolutie, aantal pixels, afmetingen, 3D views)
- Filmmateriaal (incl. metadata, zoals resolutie, aantal pixels, afmetingen, 3D views)
- Technische documenten (o.a. tekeningen, schema’s, specificaties)
- CAD- / 3D-objecten en symbolen
- Gebruikershandleidingen en verwerkingsinstructies
- Animaties, schema’s en tekeningen
- Geluidfragmenten
- Certificaten (o.a. DoP certificaten, RoHs certificaten, CE Markering en garantieverklaringen).
 
Het is voor afnemers mogelijk om de bijlagen via het selectieprofiel of Product Attachments Webservice te downloaden.
De door 2BA aangemaakte thumbnails zijn ook beschikbaar voor extern gebruik. Dit verloopt via de Thumbnail WebService.
Verklaring over cookies